تفاوت میان نسخه‌های «مجتبی میرزاده»

←‏سرودهای انقلابی: افزودن برخی از ترانه های حسن زیرک با همکاری میرزاده
(←‏سرودهای انقلابی: افزودن برخی از ترانه های حسن زیرک با همکاری میرزاده)
|علی ناصری
|ناصر آهنیان مقدم
|مجتبی میرزاده
|-
|[[حسن زیرک]]
|نوروز
|حسن زیرک
|کردی سورانی
|مجتبی میرزاده
|-
|[[حسن زیرک]]
|جوانی
|حسن زیرک
|کردی سورانی
|مجتبی میرزاده
|-
|[[حسن زیرک]]
|مریم بوکانی
|حسن زیرک
|کردی سورانی
|مجتبی میرزاده
|-
|[[حسن زیرک]]
|کرماشان
|حسن زیرک
|کردی سورانی
|مجتبی میرزاده
|-
|[[حسن زیرک]]
|بارانه
|حسن زیرک
|کردی سورانی
|مجتبی میرزاده
|-