تفاوت میان نسخه‌های «ادن آزار»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|-
|۱۱–۲۰۱۰
|۳۸||۷||۷||۵||۷۹||۰|| colspan="2" |—||۵۲۵۴||۱۲
|-
|۱۲–۲۰۱۱
|۳۸||۲۰||۴||۱||۶||۰||۱||۱||۴۸۴۹||۲۲
|-
!|مجموع
!۱۴۷!!۳۶!!۲۰۱۹!!۹!!۲۵۲۷!!۴!!۱!!۱!!۱۹۴!!۵۰
|-
| rowspan="8" |[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|-
|۲۰۱۳–۱۴
|۳۵||۱۴||۳۴||۰||۹||۲||۱||۱||۴۸۴۹||۱۷
|-
|۲۰۱۴-۲۰۱۵
|۳۸
|۱۴
|۱۷
|۰۲
| colspan="2" |—
|۵۲
|۱۹
|۴۶
|۱۷
|-
|۲۰۱۵-۲۰۱۶
|۳۱
|۲۳
|۴۳
|۴۲
|-
|۳۶
|۱۶
|۴۷
| colspan="2" |—
| colspan="2" |—
|۴۳
|۴۰
|۱۷
|-
|۳۴
|۱۲
|۵۹
|۱۲
|۵۱
|۴۷
|۱۷
|۱۶
|-
|۲۰۱۸-۲۰۱۹
|۳۷
|۱۶
|۲۷
|۰۳
|۵۲
|۴۷
|۲۱
|۱۸
|-
!|مجموع
!۲۴۵!!۸۵!!۲۸۴۸!!۷۱۳!!۵۳!!۱۱!!۶!!۱!!۳۵۲!!۱۱۰
|-
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
! colspan="2" |مجموع آمار
!۴۰۲!!۱۲۲!!۴۸۶۷!!۱۶۲۲!!۸۳۸۵!!۱۱۱۵!!۷!!۲!!۵۶۱!!۱۶۱
|}
 
۲۹۹

ویرایش