تفاوت میان نسخه‌های «قدسی مشهدی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== نمونهٔ اشعار ==
{{خیلی بزرگ|{{شعر|نستعلیق}}
{{ب| هر کام که در جهان، میسر گردد | چون کار به پایان رسد، ابتر گردد}}
{{ب| اینجا نبود هیچ مرادی به کمال | چون صفحه تمام شد ورق برگردد}}
{{پایان شعر}}}}
{{سه ستاره}}
{{خیلی بزرگ|{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|به نام خدایی که روز نخست|به پیمانه‌ام کرد پیمان درست}}
{{ب|زد از داغ سودا گلی بر سرم|می عشق خود ریخت در ساغرم}}
۲۲۴

ویرایش