باز کردن منو اصلی

تغییرات

برچسب
{{بدون منبع}}
این كمیسیونکمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو تشكیلتشکیل می‌شود.
 
{{ناقص}}
 
[[رده:کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی]]