تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی»

برچسب
(صفحه‌ای جدید با 'این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آ...' ایجاد کرد)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
این كمیسیونکمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو تشكیلتشکیل می‌شود.
 
{{ناقص}}
 
[[رده:کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی]]