تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»

بدون خلاصه ویرایش
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
|Logo =
|Size = 140
|Host city ={{flagiconپرچمک|ARG}} [[ماردل پلاتا]]، [[آرژانتین]]
|dates = ۳ – ۱۰ مارس
|Stadium =
|Freestyle = {{flagcountryپرچم-کشور|URS|1955}}
|Greco-Roman = {{flagcountryپرچم-کشور|URS|1955}}
|Previous = [[مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۷|۱۹۶۷]]
|Next = [[مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۰|۱۹۷۰]]
| event =
| team =
| gold_URS = 10 | silver_URS = 2 | bronze_URS = 6 | name_URS = {{flagcountryپرچم-کشور|URS|1955}}
| gold_IRI = 3 | silver_IRI = 3 | bronze_IRI = 2 | name_IRI = {{flagcountryپرچم-کشور|IRI|1964}}
| gold_USA = 2 | silver_USA = 3 | bronze_USA = ۲
| gold_ROU = 2 | silver_ROU = 1 | bronze_ROU = 1 | name_ROU = {{flagcountryپرچم-کشور|ROU|1965}}
| gold_JPN = 2 | silver_JPN = 0 | bronze_JPN = 2 | name_JPN = {{flagcountryپرچم-کشور|JPN|1947}}
| gold_BUL = 1 | silver_BUL = 5 | bronze_BUL = 2 | name_BUL = {{flagcountryپرچم-کشور|BUL|1967}}
| gold_SWE = 0 | silver_SWE = 1 | bronze_SWE = ۲
| gold_FIN = 0 | silver_FIN = 1 | bronze_FIN = ۱
| gold_YUG = 0 | silver_YUG = 1 | bronze_YUG = ۱
| gold_KOR = 0 | silver_KOR = 1 | bronze_KOR = 0 | name_KOR = {{flagcountryپرچم-کشور|KOR|1949}}
| gold_FRG = 0 | silver_FRG = 1 | bronze_FRG = ۰
}}
|-
! ۱
| align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|URS|1955}} || ۴۴ || align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|URS|1955}} || ۵۳
|-
! ۲
| align=right|{{USA}} || ۳۸ || align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|BUL|1967}} || ۲۶
|-
! ۳
| align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|IRI|1964}} || ۳۷ || align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|ROU|1965}} || ۲۳
|-
! ۴
| align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|BUL|1967}} || ۲۷ || align=right|{{SWE}} || ۲۰
|-
! ۵
| align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|JPN|1947}} || ۲۵ || align=right|{{FIN}} || ۱۲٫۵
|-
! ۶
| align=right|{{flagcountryپرچم-کشور|MGL|1945}} || ۱۰ || align=right|{{FRG}} || ۱۲٫۵
|}
 
== جزئیات مدال‌ها ==
=== آزاد مردان ===
{| {{MedalistTableجدول مدال‌ها|type=رویداد}}
|-
|۴۸ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|IRI|۱۹۶۴}} [[ابراهیم جوادی]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Roman Dmitriev]]
|{{flagiconپرچمک|JPN}} [[Akihiko Umeda]]
|-
|۵۲ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[ریچارد ساندرز]]
|{{flagiconپرچمک|IRI|1964}} [[محمد قربانی]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Tariel Alibegashvili]]
|-
|۵۷ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|JPN}} [[Tadamichi Tanaka]]
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[Donald Behm]]
|{{flagiconپرچمک|IRI|1964}} [[ابوطالب طالبی]]
|-
|۶۲ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|JPN}} [[Takeo Morita]]
|{{flagiconپرچمک|IRI|۱۹۶۴}} [[شمس‌الدین سیدعباسی]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Zaglavزاگالاف Abdulbekovعبدالبکوف]]
|-
|۶۸ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|IRI|1964}} [[عبدالله موحد]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Enyuانیو Valchevوالچف]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[نودار خوخاشویلی]]
|-
|۷۴ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Zarbeg Beriashvili]]
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[Wayne Wells (wrestler)|Wayne Wells]]
|{{flagiconپرچمک|JPN}} [[Seiji Yamagata]]
|-
|۸۲ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[Fred Fozzard]]
|''به هیچ‌کس تعلق نگرفت''
|''به هیچ‌کس تعلق نگرفت''
|-
|۹۰ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Boris Gurevich]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Rusi Petrov]]
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[Henk Schenk]]
|-
|۱۰۰ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Shota Lomidze]]
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[Larry Kristoff]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Vasil Todorov]]
|-
|۱۰۰+ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[الکساندر مدوید]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Osman Duraliev]]
|{{flagiconپرچمک|IRI|1964}} [[ابوالفضل انوری]]
|}
 
=== فرنگی مردان ===
{| {{MedalistTableجدول مدال‌ها|type=رویداد}}
|-
|۴۸ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|ROU|1965}} [[Gheorgheگئورگه Berceanuبرچانو]]
|{{flagiconپرچمک|IRI|1964}} [[رحیم علی‌آبادی]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Vladislav Kustov]]
|-
|۵۲ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|IRI|1964}} [[فیروز علیزاده]]
|{{flagiconپرچمک|ROU|1965}} [[Cornel Turturea]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Ivan Mikhailishin]]
|-
|۵۷ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Rustemرستم Kazakovکازاکوف]]
|{{flagiconپرچمک|KOR}} [[An Chang-Young]]
|{{flagiconپرچمک|USA}} [[David Hazewinkel]]
|-
|۶۲ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Romanرومن Ruruaروروا]]
|{{flagiconپرچمک|SWE}} [[Roland Svensson (wrestler)|Roland Svensson]]
|{{flagiconپرچمک|FIN}} [[Martti Laakso]]
|-
|۶۸ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|ROU|1965}} [[Simion Popescu]]
|{{flagiconپرچمک|YUG}} [[Sreten Damjanovic]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Yury Grigoriev]]
|-
|۷۴ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Viktor Igumenov]]
|{{flagiconپرچمک|FIN}} [[Eero Tapio]]
|{{flagiconپرچمک|SWE}} [[Matti Poikala]]
|-
|۸۲ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Petar Krumov (wrestler)|Petar Krumov]]
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Omar Bliadze]]
|{{flagiconپرچمک|YUG}} [[Milan Nenadic]]
|-
|۹۰ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Alexander Yurkevich]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Venko Tsintsarov]]
|{{flagiconپرچمک|ROU|1965}} [[Niculae Negut]]
|-
|۱۰۰ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Nikolai Yakovenko]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Stefan Petrov]]
|{{flagiconپرچمک|SWE}} [[Lennart Eriksson (wrestler)|Lennart Eriksson]]
|-
|۱۰۰+ ک‌گ
|{{flagiconپرچمک|URS}} [[Anatoly Roshin]]
|{{flagiconپرچمک|GDR}} [[Wilfried Dietrich]]
|{{flagiconپرچمک|BUL|1967}} [[Petar Donev]]
|}