تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
فهرست پادشاهان آشور
 
== آشور قدیم ==
{| class="wikitable"
|-
! نام
! دوران پادشاهی
|-
| [[ایلو-شوما]] || ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)
|-
| اریشوم یکم (شروع پادشاهی کهن آشور) || ١٩٠۶ - ١٨۶٧ (پیش از میلاد)
|-
| ایکونوم || ١٨۶٧ - ١٨۶٠ (پیش از میلاد)
|-
| سارگون یکم آشور || ۱٨۶٠ - ١٨۵٠ (پیش از میلاد)
|-
| پوزور-آشور دوم || ١٨۵٠ - ١٨٣٠ (پیش از میلاد)
 
== آشور میانه ==