تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== آشور قدیم (کهن) ==
{| class="wikitable"
|-
| سارگون یکم آشور || ۱٨۶٠ - ١٨۵٠ (پیش از میلاد)
|-
| پوزور-آشور دوم || ١٨۵٠ - ١٨٣٠ (پیش از میلاد)}
 
== آشور میانه ==