تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| سارگون یکم آشور || ۱٨۶٠ - ١٨۵٠ (پیش از میلاد)
|-
| پوزور-آشور دوم || ١٨۵٠ - ١٨٣٠ (پیش از میلاد)}
|}
 
== آشور میانه ==