تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''شاهانی که در خیمه زندگی می کردند'''
 
{| class="wikitable"
تودیا (ح. 2.500 ق.م)
|-
 
! نام
اَدَمو
! دوران پادشاهی
 
|-
یَنکی
| تودیا || حدود ٢۵٠٠ (پیش از میلاد)
 
|-
شَلَمو
| یَنکی || ؟
 
|-
هَرهَرو
|شَلَمو || ؟
 
|-
ایم-سو
| هَرهَرو || ؟
 
|-
هَرسو
| ایم-سو || ؟
 
|-
دیدَنو
| هَرسو || ؟
 
|-
زو-اَبو
| دیدَنو || ؟
 
|-
نو-اَبو
| زو-اَبو || ؟
 
|-
اَبَزو
| نو-اَبو || ؟
 
|-
بِلو
| اَبَزو || ؟
 
|-
اَزَرَه
|بِلو || ؟
 
|-
اوشپی-یَه (ح. 2.020 ق.م)
| اَزَرَه || ؟
|-
| اوشپی-یَه || حدود ٢٠٢٠ (پیش از میلاد)
|}