تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

(←‏دوره آغازین تاریخ آشور: اضافه نمودن شاهان آشور دوره آغازین (پیش از دروه کهن))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| شَلیم-آهه || ١٩۶٠ - ١٩۴۵ (پیش از میلاد)
|-
| [[ایلو-شوما]] || ١٩۴۵ - ١٩٠۶ (پیش از میلاد)
|}