رافائل پاتکانیان: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏زندگی‌نامه: حذف و ویرایش جملات و عبارات به شدت ستایش گونه و ایجاد لحن دانشنامه ای مناسب و بیطرفانه، موضوع ایجاد مدرسه برای کودکان فقیر دوبار تکرار شده بود که تکراری را حذف کردم. ارجاعات به یک مقاله را که لینک نبود و نویسنده هم ناسرشناس بود و قبلا حذف شده و ریفر آن هنوز لابه لای متن مانده بود حذف کردم و مقداری تمیزکاری و ویرایش ادبی
(موارد افزوده شده مربوط به شخص ناسرشناس هستند که قبلا حذف شده بود اما توسط کاربر مربوطه بازگردانی شده است منابع وی صرفا عنوان هستند و به سایت معتبری پیوند نمیشوند و نویسنده مقاله شخص ناسرشناس است و قبلا طی گفتگو با مدیران و گشت زنها تصمیم بر حذف این موارد بوده است. خنثی‌سازی ویرایش 29100757 از Sepidnoor (بحث))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(←‏زندگی‌نامه: حذف و ویرایش جملات و عبارات به شدت ستایش گونه و ایجاد لحن دانشنامه ای مناسب و بیطرفانه، موضوع ایجاد مدرسه برای کودکان فقیر دوبار تکرار شده بود که تکراری را حذف کردم. ارجاعات به یک مقاله را که لینک نبود و نویسنده هم ناسرشناس بود و قبلا حذف شده و ریفر آن هنوز لابه لای متن مانده بود حذف کردم و مقداری تمیزکاری و ویرایش ادبی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== زندگی‌نامه ==
ویپاتکانیان فرزند [[:hy:Գաբրիել Պատկանյան|گابریل پاتکانیان]] است. ایناو هنرمندیکی برجستهاز آرمانافرادی آزادی‌خواهانهٔبود ملیکه ارمنیتوانست را اوجآرمان بخشیدآزادی‌خواهانه و آنبشردوستانهٔ راملی تاارمنی حدرا آرماناوج بشردوستانهٔ مترقی،و فراترقی رویاندببخشد.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref>
 
پاتکانیان در سال ۱۸۵۲ هنگامی که در [[دانشگاه دولتی مسکو]] تحصیل می‌نمود باشگاهی ادبی را به اتفاق دیگر دانشجویان ارمنی تأسیس نمود. بین سال‌های ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۰ در [[دانشگاه سن پترزبورگ]] در رشته زبان‌های شرقی تحصیل می‌نمایدمی‌نمود.
 
از نخستین کسانی بود که به آموزش کودکان پیش دبستانی پرداخت.<ref>{{پک|خاچیکیان|۱۳۸۱|ک=''آشنایی با بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران''|ص=}}</ref> او کودکستانی برای کودکان ارمنی بنیاد نهاد و کوشید با نوشتن کتاب‌های ساده برای این گروه سنی، آنها را با طبیعت و محیط اطراف خود آشنا کند.<ref>{{پک|خاچیکیان|۱۳۸۱|ک=''آشنایی با بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران''|ص=}}</ref> پاتکانیان همچنین بنیانگذار مدرسه ای برای کودکان تهیدست بود که در آن پیشه‌های گوناگونی همچون کفاشی، آهنگری و نجاری آموزش داده می‌شد.<ref>{{پک|خاچیکیان|۱۳۸۱|ک=''آشنایی با بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران''|ص=}}</ref> او کتاب‌های درسی گوناگونی منتشر کرده‌است که آزگایین یِرکاران هایوتس (دفتر سرودهای ملی ارمنیان) و نور آیبناران هایکاکان (الفبا آموز جدید ارمنی) از شناخته‌ترین آنها هستند.<ref>{{پک|خاچیکیان|۱۳۸۱|ک=''آشنایی با بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران''|ص=}}</ref> پاتکانیان، رابینسون کروزوئه را نیز به زبان ارمنی ترجمه کرده‌است.<ref>{{پک|خاچیکیان|۱۳۸۱|ک=''آشنایی با بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران''|ص=}}</ref>
 
[[پرونده:ArmenianStamps-336.jpg|بندانگشتی|110px|راست]]
رافائل پاتکانیان با پیروی از نظرات هنری و زیبایی‌شناسانهٔ خاچاطور آبوویانآبوویان، شعر را از «پرسه گردی در آسمان‌ها» به زمین کشاند و بابه ذهن و زندگی مردم ساده و زحمتکش شهرنزدیک وتر دهشد. آشتی داد وپاتکانیان راهی را که آبوویان در زمینهٔ آفرینش شعر و داستان کوتاه گشود بود، هموارتر و گسترده‌تر کردکرده و ادبیات ارمنی را غنیغنای بیشتری بخشید.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref>
 
شعرها و نوشته‌های پاتکانیان لبریزحاوی ازدرونمایه شورهای میهن‌پرستی، آزادی‌خواهی، انسان‌دوستی و مبارزه به خاطر زیبایی زندگی و پیکار بر ضد دشمنان مردم و زندگی است.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref> حوادث تاریخی نیمهٔ دوم قرن نوزدهم با همهٔ جزئیات، و بیم‌ها و امیدهای مردم، در آثار این هنرمندوی بازتاب می‌یابد و او بادر هنرآثارش خود تماممی‌کوشد مظاهر فریب و ستم عقب‌ماندگی اجتماعی را بی‌امان به باد انتقاد می‌گیردگرفته و مبارزهٔ مردم برای رهایی و نیکبختی را می‌ستایدستایش کند.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref>
 
در آثار پاتکانیان «انسان بزرگ» انسانی است که زندگی و جانش را فدای «انسان‌ها» می‌کند.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref> شعرهایبرخی میهن‌پرستانهٔاشعار شاعروی، عشقبرانگیزاننده بهمفاهیمی میهنهمچون را در مردمعشق به نیازمیهن، روانی-اخلاقی درون ذاتی بدل می‌کند و شعور آزادی‌خواهانهآزادی‌خواهی و درک ضرورت آزادی برایبوده زندگیو راتاثیر دراشعار آنان برانگیختند ووی در توده‌های انبوه مردم سبب خودآگاهی ملی را عمق و اعتلایاحساسات هر چهمیهن بیشتریپرستانه بخشیدندمی‌شد.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref> آثار پاتکانیان که زندگی وعموما آثارشحاوی سراسردرونمایه مبارزه با استبداد و آگاهی دادن به مردم بود،بود پرچمو آزادی‌خواهیاز ملینگاه ارامنهبسیاری رااز افراشتهعلاقه نگاهداشتمندانش، وآثار آنوی رادر بهافراشته نسل‌هاینگاهداشتن بعدپرچم ازآزادی‌خواهی ملی ارامنه نقش خودمهمی سپردداشت.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۸}}</ref>
 
[[پرونده:PatkanyanNalbandyan.jpg|بندانگشتی|آرامگاه پاتکانیان (چپ) و [[میکائیل نعلبندیان|نعلبندیان]] (راست)]]
این شاعر مردم ارمنی به سبب انتقادهای بی‌رحمانه و توفنده اشانتقاد از بی‌عدالتی‌ها و دشمنان مردم،بی‌عدالتی‌ها، پیوسته از سوی آناندشمنانش تحت فشار و آزار قرار داشت و یگانه پاسخش به آزاردهندگان و دشمنان این بود:<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۳۹–۱۳۸}}</ref> {{گفتاورد| «من تا زمانی که زشتی و پلیدی در جهان موج می‌زند، دست از نوشتن برخواهم دااشت! نه تشویق و نه تکفیر! نه تطمیع و نه ارعاب! تا در سرم عقل و در سینه ام قلب است، من خواهم نوشت! وای بر آن کسی که بکوشد تا قلم را از دست من بدر آورد … چرا که قلم من به خاطر نیکبختی و افتخار ملت من است!»}}
 
رافائل پاتکانیان سال‌های آخر عمرش را صرف آموزگاری و تربیت کودکان و سرودن شعر کودکان کرد.<ref>{{پک|نوری‌زاده|۱۳۸۴|ک=''صد سال شعر ارمنی: از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم''|ص=۱۳۹}}</ref>
 
با نوشتن کتاب‌های ساده برای کودکان، آن‌ها را با طبیعت آشنا می‌کندمی‌کرد.<ref>{{پک| نیک طلب|۱۳۹۱|ک=سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ارمنستان|ص=۳۰}}</ref> وی همچنین مؤسس مدرسه ای برای کودکان فقیر بود که در آن به آموزش کفاشی، آهنگری و نجاری پرداخته می‌شد.<ref>{{پک| نیک طلب|۱۳۹۱|ک=سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ارمنستان|ص=۳۰}}</ref> او برای کودکان شعرهایی سروده‌است که بیشتر درونمایهٔ اخلاقی دارد.<ref>{{پک| نیک طلب|۱۳۹۱|ک=سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ارمنستان|ص=۳۰}}</ref> سرودهای «خراد» (اندرز), «دخور یرخا» (کودک غمگین), و «وارژادون» (مدرسه) از این دست آثار اوست.<ref>{{پک| نیک طلب|۱۳۹۱|ک=سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ارمنستان|ص=۳۰}}</ref> او کتاب‌های آموزشی «آزگایین یرکاران هایوتس (دفتر سرودهای ملی ارامنه) و «نور آیبناران هایکاکان (الفبا آموز جددی ارمنی) را نیز نوشت.<ref>{{پک| نیک طلب|۱۳۹۱|ک=سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ارمنستان|ص=۳۰}}</ref> پاتکانیان برای نخستین بار در ادبیات ارمنی «رابینسون کروزوئه» را ترجمه کرده‌است.<ref>{{پک| نیک طلب|۱۳۹۱|ک=سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در ارمنستان|ص=۳۰}}</ref>
 
=== درگذشت ===
در سال ۱۸۹۲، رافائل پاتکانیان پس از ۴۲ سال فعالیت مستمر به عنوان معلم، مؤلف و ویرایشگر در سن ۶۱ سالگی درگذشت.
 
== کتاب‌شناسی ==