تفاوت میان نسخه‌های «سوپرگرل (لیندا دنورز)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
|مکمل شخصیت=
|نام مستعار=
|توانایی‌ها= * قدرت، سرعتسرعت،استقامت و پایداری ابرانسانی
* پرواز
* ایجاد پرتو گرما از چشمان
* تنفس منجمد کننده و تنفس باد
*جذب انرژی خورشیدی
* آسیب‌ناپذیری