تفاوت میان نسخه‌های «مراد چهارم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* شاهزاده محمود (تولد ۵ می ۱۶۳۸ استانبول – درگذشته ۱۶۳۹ استانبول در مقبره احمد یکم در مسجد آبی دفن شد)
 
*[[شهزاده سلطان]]
=== دختران ===
* گوهر[[کایا سلطان]] (تولد ۱۶۳۰ ۱۶۳۳ استانبول – درگذشته استانبول۱۶۵۹ استانبول، در مقبره مرادمصطفی چهارمیکم در مسجد آبیایاصوفیا دفن شد) در سال ۱۶۴۴ با داماد محمد پاشا ازدواج کرد.
* [[کایا سلطان]] (تولد ۱۶۳۳ استانبول – درگذشته ۱۶۵۹ استانبول، در مقبره مصطفی یکم در ایاصوفیا دفن شد) در سال ۱۶۴۴ با داماد ملک احمد پاشا ازدواج کرد.
*صفیه سلطان (درگذشته ۱۶۸۰ استانبول، در مقبره مراد چهارم در مسجد ابی دفن شد) در سال ۱۵۵۹ با اباضه حسین پاشا ازدواج کرد.
* رقیه سلطان (تولد ۱۶۴۰ – درگذشته ۱۶۹۵ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد آبی دفن شد) در سال ۱۶۶۳ با داماد ملک ابراهیم پاشا ازدواج کرد.
 
== نگارخانه ==
کاربر ناشناس