تفاوت میان نسخه‌های «فیشال (کنش جنسی)»

تصحیح جمله
(خنثی‌سازی 2 ویرایش Afffffvdrfg4rrr (بحث). (T))
برچسب: خنثی‌سازی
(تصحیح جمله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| دیدگاه علم پزشکی=
| دیدگاه علم روانشناسی=
| دیدگاه اسلام= منعی ندارد وولی لیمنی بهباید لحاظ نجاست منیاز محل (صورت) باید شستهپاک شود (تطهیر){{نیازمند منبع}}
| دیدگاه مسیحیت=
|دیدگاه دیگر ادیان=