تفاوت میان نسخه‌های «یوسفعلی بیگ قشقایی»

←‏منابع: فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه
جز (اصلاح یادکردها (وظیفه ۱۹))
(←‏منابع: فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه)
[[رده:شاعران ترک‌زبان ایران]]
[[رده:قشقایی‌ها]]
فرهیختگان پیشکسوتان گذشته حال آینده ساوه
علوم فرهنگی پزشکی . - تاریخ و جغرفیا -اقتصادی - ورزشی - تاریخی - سیاسی -هنری -خیرین / محمد شرافت ساوه
۱۰۶

ویرایش