تفاوت میان نسخه‌های «صبح بخیر ایران»

== آیتم‌ها ==
* ورزش صبحگاهی - نرمش‌های صبحگاهی با حضور استاد اعلایی
* اجرای خوب و زنده توسط مجری با سواد دکتر رضا امیراحمدی (عبدالرضا امیراحمدی) (مجری اصلی )
* هواشناسی استان‌ها - مشاهده وضعیت آب و هوای شهر تهران و مراکز استانها
* صبح و ورزش - بررسی تازه‌های ورزشی، لیگ‌های جهان، حواشی ورزشی و نقد و بررسی ورزش ایران و جهان
۲۰

ویرایش