تفاوت میان نسخه‌های «زندگی شیرین (فیلم ۱۳۸۷)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|[[بهروز خوش فطرت]]
||کارگردان فیلم
|-
 
|[[احمد پور مخبر]]|| مش کامبیز ، پدر بزرگحاج هستینایب و پدر حاجبزرگ نایب،هستی و صفا ، پدر ناتنی امیر و جلیل و همسر دوم مادر امیر]]|
 
== منابع ==
۲۰

ویرایش