تفاوت میان نسخه‌های «الگو:تراجنسیتی (کناری)»

بدون خلاصه ویرایش
(واگردانی خرابکاری)
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|موضوعات]]</tr>
|[[مبدل پوشی]]{{•}} [[میان‌جنسی]]{{سخ}}[[آشفتگی جنسیتی]]{{•}} [[تراجنستراجنسی]]{{سخ}}[[اختلال هویت جنسی]]{{سخ}}([[فهرست موضوعات مربوط به دگرجنسگونه|بیشتر]])
|-
!style="background:#E6E6FA;"| نگرش ها</tr>
| [[تراجنستراجنسی ستیزی]]{{سخ}}[[فمینیسم و تراجنسیتی]] <!--Any articles on pro/positive attitudes?-->
|-
!style="background:#E6E6FA;"| [[مبانی اجتماعی]]</tr>