تفاوت میان نسخه‌های «بحث:علی حسین»

Sefid par صفحهٔ بحث:علی حسین را به بحث:علی حسینی (والیبالیست) منتقل کرد: ابهام با نام مشابه: علی‌حسینی
(Sefid par صفحهٔ بحث:علی حسین را به بحث:علی حسینی (والیبالیست) منتقل کرد: ابهام با نام مشابه: علی‌حسینی)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)