تفاوت میان نسخه‌های «هارونی»

۲۰۴ بایت حذف‌شده ،  ۴ ماه پیش
(مراکز استقرار)
امروزه اقامتگاهای اصلی باب هارونی بالغ بر۵ منطقه در سردسیر ؛ و ۳منطقه در گرمسیر است پنج منطقه سردسیر عبارت است از : [[کمیتک]]، میدانک، بردشاه، جمالی، قلعه شاهرخ در حوالی [[فریدن]] و [[هارونی (شهرکرد)|شهر هارونی]] در [[شهرستان شهرکرد]] در [[چهارمحال و بختیاری|استان چهارمحال و بختیاری]] و دومنطقه گرمسیر عبارت است از سردارآباد و چهاربیشه درحوالی [[شوشتر]] و چمبره در [[سردشت دزفول]] است ، هارونیان در گذشته
در اندیکا و لالی و منطقه هارونی و علی گودرز و شاه بلاغ اقامت و مالکیت داشتند، اکنون در سردسیر استقرار عشیرتی و قبیلوی طایفه مذکور از تمرکز بیشتری برخوردار است که در سردسیر عبارتند از میدانک، کمیتک (دهستان) جمالی، قلعه شاهرخ، بردِ شاه و
وشهرک جوی آباد ویزدانشهر شاهین شهر در گرمسیر مقر عمده ایشان در حوزه شوشتر و دزفول از جمله شهرک سرداران و در دامنه [[کوه سالند]] به ویژه حوزه بخش ''چنبره'' از سردشت دزفول است. اگرچهاكثر پراکندگیافراد جمعیتیاين این قبیلهطايفه در سردسیر بختیاری غالب است اما گروه مستقر در گرمسیر، نظام اجتماعی کهن[[چهارمحال و انسجامبختیاری|استان عشیره‌ای سنتی را با اصالت بیشتری حفظ نمودهچهارمحال و ازبختیاری]] عارضهفرهنگ اختلاطخودرا فرهنگینسبت واجتماعیبه بااستان اهالی چهارمحال وهاي اصفهان و تأثیراتخوزستان آنبيشتر نیزحفظ مصونكرده مانده‌انداند.<ref>سرگذشت ایل چهارلنگ صفحه۱۰۹تا۱۱۱</ref>{{مدرک}}
 
== خاستگاه و منشأ طایفه ==
کاربر ناشناس