کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
در این روش به داده های اندازه گیری شده از دو گروه درمان و کنترل در دو یا چند دوره زمانی متفاوت نیاز است که حداقل یکی از این دوره های زمانی باید قبل از شروع درمان و دیگری بعد از شروع درمان باشد.
در شکل زیر خروجی گروه درمان با خط P و خروجی گروه کنترل با خط S نمایش داده شده است. زمان T<sub>1</sub> قبل از این است که گروه درمان، درمانی دریافت کند و زمان T<sub>2</sub> زمانی است که گروه درمان قبل از آن، درمان را دریافت کرده است و در این زمان ها مقادیر متغیر وابسته برای هر یک از دو گروه اندازه گیری شده است. همه ی فاصله ی بین مقادیر S<sub>2</sub> و P<sub>2</sub> را که در زمان T<sub>2</sub> برای هر یک از دو گروه اندازه گیری شده است را نمی توان تاثیر روش درمان دانست؛ زیرا در ابتدا دو گروه در نقطه ی یکسانی قرار نداشته اند.
'''روش تفاوت در اختلافات''' ابتدا تفاوت '''به هنجار''' را برای متغیر خروجی در بین دو گروه اندازه گیری می کند که این تفاوت به هنجار برابر است با فاصله ای که بین گروه درمان و کنترل در صورت عدم دریافت روش درمانی توسط گروه درمان، وجود می داشته است. این فاصله با خط Q در شکل نمایش داده شده است. حال می توان تاثیر روش درمان را برابر فاصله ی بین خروجی به هنجار و خروجی مشاهده شده دانست. (فاصله ی Q تا P<sub>2</sub>()
 
== تعریف تفصیلی ==
۱۲۴

ویرایش