کاربر:Z Ehyaei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

فرض دیگری که در این روش مفروض است، فرضی با عنوان '''روند موازی''' است. این فرض بیان می‌کند که شیب خط برای هر دو گروه درمان و کنترل با یکدیگر برابر است
(<math>\lambda_{22} - \lambda_{21} = \lambda_{12} - \lambda_{11}</math>).
این فرض کمی دور از واقعیت است و برای آن که احتمال برقرار بودن این شرط را بالا ببرند، در کنار این روش از روش آماری دیگری با عنوان تطبیق استفاده می‌کنند.<ref>{{cite journal |first=Marianne |last=Bertrand |first2=Esther |last2=Duflo | first3=Sendhil | last3=Mullainathan |year=2004 |title=How Much Should We Trust Differences-In-Differences Estimates? |journal=[[Quarterly Journal of Economics]] |volume=119 |issue=1 |pages=249–275 |doi=10.1162/003355304772839588}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
۱۲۴

ویرایش