تفاوت میان نسخه‌های «امپراتور گائوزو هان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* همسر اصلی/امپراتریس:
** [[ملکه لو]], bore Liu Ying and Princess Lu.
* کنیزها/همسرهایصیغه مهمهای دیگرمهم:
**Consort Zhang
**Consort Wei
کاربر ناشناس