تفاوت میان نسخه‌های «جنگی که نجاتم داد»

(به نسخهٔ 27401476 ویرایش Rezabot برگردانده شد. (T))
برچسب: خنثی‌سازی
* بکی:بهترین دوست سوزان، که سه سال پیش از [[ذات الریه]] فوت کرده‌است.
* دکتر گراهام: دکتر آدا و جیمی اسمیت.
* استیفناستیون وایت:دوست آدا؛ و به آدا در ایستگاه قطار کمک می‌کند و او را به قطار می‌برد. او همچنین به سرهنگ مک فرسون اهمیت می‌دهد و با مادرش ترک نمی‌کند، برادرش یکی از دوستان جیمی است.
* کلنل رابرت مک فرسون: سرپرست جدید استیفناستیون وایت. او کلنل [[نیروی زمینی بریتانیا]] است.
* بیلی وایت:از دوستان جیمی او برادر کوچکتر استیفناستیون است و مدتی بعد با مادر و خواهران خود روستا را ترک می‌کند.
* باتر:اسب سوزان که هدیه ای از طرف بکی به سوزان بود. آدا خیلی زود عاشقش شد و یادگرفت چگونه او را براند.
* بوریل:گربه جیمی. جیمی وقتی از مدرسه به خانه می‌آمد پیدایش کرد.
 
 
== منابع ==
کاربر ناشناس