تفاوت میان نسخه‌های «افسانه هرکول»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* {{IMDb title|1043726}}
* {{rotten-tomatoes|the_legend_of_hercules|افسانه هرکول}}
* {{mojo title|herculesbegins|افسانه هرکول}}
* {{metacritic film|the-legend-of-hercules|افسانه هرکول}}
{{رنی هارلین}}
 
۷۳۸

ویرایش