تفاوت میان نسخه‌های «جان دالتون»

خنثی‌سازی ویرایش 29242340 از Musawerafghanabbasi (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(خنثی‌سازی ویرایش 29242340 از Musawerafghanabbasi (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
# تمام مواد از اتم ساخته شده‌اند.
# اتم تجزیه ناپذیر است.
# اتم‌ها کروی هستند.
# اتم ها نه تشکیل شده و نه از بین میروند‌
# تفاوت مواد مختلف به خاطر اندازه و جرم متفاوت اتم‌های آن‌ها است.
# نمی‌توان اتم یک عنصر را به اتم عنصرهای دیگر تبدیل کرد.
۵۳٬۵۱۷

ویرایش