تفاوت میان نسخه‌های «موسیقی گالانت»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
در موسیقی ،موسیقی، '''گالانت''' {{به انگلیسی|Galant}} به سبکی اشاره دارد که از دهه 1720۱۷۲۰ تا 1770۱۷۷۰ رایج بود. این جنبش بازگشتی به موسیقی ساده و بی‌شیله‌،بی‌شیله، پس از موسیقی پیچیده اواخر دوران [[موسیقی باروک|باروک]] بود که ملودی‌های ساده ترساده‌تر و ترانه‌محورتر داشت و [[چندصدایی]] و عبارات کوتاه و دوره ای کمتر داشت و واژگان هارمونیک با تأکید بر تونیک کاهش یافتند. [[کارل فیلیپ امانوئل باخ|امانوئل باخ]] و [[ دانیل گوتلوب تورک |دانیل گوتلوب تورک]] ، که از مهمترین نظریه پردازان اواخر قرن 18۱۸ بودند ،بودند، گالانت را از سبک‌هایی که روشی آموزشی سخت داشتند، متمایز کردند.
 
موسیقی گالانت بخشی از جنبش گسترده‌تر [[ گالانت |گالانت]] در هنر در آن زمان بود.
در موسیقی ، '''گالانت''' {{به انگلیسی|Galant}} به سبکی اشاره دارد که از دهه 1720 تا 1770 رایج بود. این جنبش بازگشتی به موسیقی ساده و بی‌شیله‌، پس از موسیقی پیچیده اواخر دوران [[موسیقی باروک|باروک]] بود که ملودی‌های ساده تر و ترانه‌محورتر داشت و [[چندصدایی]] و عبارات کوتاه و دوره ای کمتر داشت و واژگان هارمونیک با تأکید بر تونیک کاهش یافتند. [[کارل فیلیپ امانوئل باخ|امانوئل باخ]] و [[ دانیل گوتلوب تورک |دانیل گوتلوب تورک]] ، که از مهمترین نظریه پردازان اواخر قرن 18 بودند ، گالانت را از سبک‌هایی که روشی آموزشی سخت داشتند، متمایز کردند.
[[پرونده:1698_Campra_L'Europe_Galante.jpg|راست|بندانگشتی| [[ آندره کامپرا |آندره کامپرا]] ، چاپ دوم ''L'Europe galante'' (1698) [[null|پیوند=| دربارهدربارهٔ این صدا ]] {{صدا|1698 Campra L'Europe Galante Prologue Ouverture.mid|پخش افتتاحیه}} ]]
 
کلمه "«گالانت"» از زبان فرانسوی گرفته شده استشده‌است که حداقل تا قرن شانزدهم مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اوایل قرن 18 ،۱۸، منظور از انسان ''گالانت'' (''galant homme) آدمی'' مدگرا، زیبانگر ،زیبانگر، با فرهنگ و با فضیلت بود. به نظر می رسدمی‌رسد که [[یوهان متیسون|یوهان متیسون ،]] نظریهنظریه‌پرداز پرداز آلمانی ،آلمانی، این اصطلاح را دوست داشته استداشته‌است. این عنوان در نخستین رساله او در سال 1713۱۷۱۳ به کار رفته استرفته‌است: ''Das neu-eröffnete'' Orchester ''،, oder'' Universelle ''und gründliche Anleitung wie ein'' Galant Homme ''einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen'' Music ''erlangen'' . (به جای [[سنزسریف]] که در اینجا به صورت ایتالیایی آورده شده است ،شده‌است، متیسون از سبک رومان برای تأکید بر بسیاری از عبارات غیر آلمانی استفاده کرده استکرده‌است ( {{Harvard citation no brackets|Mattheson|1713}} ؛ {{Harvard citation no brackets|Heartz and Brown|2001a}} )). متیسون ظاهراً اولین کسی بود که در رساله ''Das forschende Orchester به'' سال 1721۱۷۲۱ به موسیقی "«سبک گالانت"» اشاره کرده استکرده‌است. او سبک کم‌رنگ‌تر و مدرن‌تر گالانت را ''einem galanten Stylo'' نامگذاری کرد و در میان موسیقی‌دانان برجسته آن [[ جیووانی بنونسینی |جیوانی بونونچینی]] ، [[آنتونیو کالدارا]] ، [[گئورگ فیلیپ تیلمان|تیلمان]] ، [[الساندرو اسکارلاتی]] ، [[آنتونیو ویوالدی]] و [[جرج فردریک هندل|جورج فردریک هندل]] {{Harvard citation|Heartz|2003}} را قرار داد. تمامی آنها برای ''[[اپرا سریا]]'' ایتالیایی بر پایه صدا آهنگ می‌نوشتند و این شکل اپرایی شکل اصلی موسیقی گالانت بود.
 
موسیقی گالانت بخشی از جنبش گسترده‌تر [[ گالانت |گالانت]] در هنر در آن زمان بود.
[[پرونده:1698_Campra_L'Europe_Galante.jpg|راست|بندانگشتی| [[ آندره کامپرا |آندره کامپرا]] ، چاپ دوم ''L'Europe galante'' (1698) [[null|پیوند=| درباره این صدا ]] {{صدا|1698 Campra L'Europe Galante Prologue Ouverture.mid|پخش افتتاحیه}} ]]
کلمه "گالانت" از زبان فرانسوی گرفته شده است که حداقل تا قرن شانزدهم مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اوایل قرن 18 ، منظور از انسان ''گالانت'' (''galant homme) آدمی'' مدگرا، زیبانگر ، با فرهنگ و با فضیلت بود. به نظر می رسد که [[یوهان متیسون|یوهان متیسون ،]] نظریه پرداز آلمانی ، این اصطلاح را دوست داشته است. این عنوان در نخستین رساله او در سال 1713 به کار رفته است: ''Das neu-eröffnete'' Orchester ''، oder'' Universelle ''und gründliche Anleitung wie ein'' Galant Homme ''einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen'' Music ''erlangen'' . (به جای [[سنزسریف]] که در اینجا به صورت ایتالیایی آورده شده است ، متیسون از سبک رومان برای تأکید بر بسیاری از عبارات غیر آلمانی استفاده کرده است ( {{Harvard citation no brackets|Mattheson|1713}} ؛ {{Harvard citation no brackets|Heartz and Brown|2001a}} )). متیسون ظاهراً اولین کسی بود که در رساله ''Das forschende Orchester به'' سال 1721 به موسیقی "سبک گالانت" اشاره کرده است. او سبک کم‌رنگ‌تر و مدرن‌تر گالانت را ''einem galanten Stylo'' نامگذاری کرد و در میان موسیقی‌دانان برجسته آن [[ جیووانی بنونسینی |جیوانی بونونچینی]] ، [[آنتونیو کالدارا]] ، [[گئورگ فیلیپ تیلمان|تیلمان]] ، [[الساندرو اسکارلاتی]] ، [[آنتونیو ویوالدی]] و [[جرج فردریک هندل|جورج فردریک هندل]] {{Harvard citation|Heartz|2003}} را قرار داد. تمامی آنها برای ''[[اپرا سریا]]'' ایتالیایی بر پایه صدا آهنگ می‌نوشتند و این شکل اپرایی شکل اصلی موسیقی گالانت بود.
 
== منابع ==
 
* {{Wikicite|ref={{harvid|Bach|1753}}|reference=[[Carl Philipp Emanuel Bach|Bach, Carl Phillip Emanuel]]. 1753. ''Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, mit Exempeln und achtzehn Probe-Stücken in sechs Sonaten erläutert''. 2 vols. Berlin: In verlegung des auctoris, gedruckt bey C.F. Henning.}}
* {{Wikicite|ref={{harvid|Blume|1970}}|reference=[[Friedrich Blume|Blume, Friedrich]]. 1970. ''Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey,'' translated by M. D. Herter Norton. New York: W. W. Norton. {{ISBN|9780393021370}} (cloth); {{ISBN|9780393098686}} (pbk).}}<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css" />{{Wikicite|ref={{harvid|Blume|1970}}|reference=[[Friedrich Blume|Blume, Friedrich]]. 1970. ''Classic and Romantic Music: A Comprehensive Survey,'' translated by M. D. Herter Norton. New York: W. W. Norton. {{ISBN|9780393021370}} (cloth); {{ISBN|9780393098686}} (pbk).}}
* {{Wikicite|ref={{Grout and Palisca|1996}}|reference=[[Donald Jay Grout|Grout, Donald Jay]], and [[Claude V. Palisca]]. 1996. ''A History of Western Music'', fifth edition. New York: W. W. Norton.}}
* {{Wikicite|ref={{harvid|Heartz|2003}}|reference=[[Daniel Heartz|Heartz, Daniel]]. 2003. ''Music in European Capitals: The Galant Style, 1720&ndash;17801720–1780''. New York: W. W. Norton. {{ISBN|9780393050806}}.}}
* {{Wikicite|ref={{harvid|Heartz and Brown|2001a}}|reference=Heartz, Daniel, and Bruce Alan Brown. 2001a. "Empfindsamkeit". ''The New Grove Dictionary of Music and Musicians'', second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.}}
* {{Wikicite|ref={{harvid|Heartz and Brown|2001b}}|reference=Heartz, Daniel, and Bruce Allen Brown. 2001b. 'Galant'. ''New Grove Dictionary of Music and Musicians'', second edition, edited by [[Stanley Sadie]] and [[John Tyrrell (musicologist)|John Tyrrell]]. London: Macmillan Publishers.}}