تفاوت میان نسخه‌های «فریدونجی مرزبان»

جز
[[پرونده:A_Page_from_the_Gujarati_translation_of_'Dabistān-i_Mazāhibm'_prepared_and_printed_by_Fardunji_Marzban_(1815).jpg|بندانگشتی| صفحه ای از فردونجی ''[[دبستان مذاهب|مابیبم]]'' (۱۸۱۵) ''[[دبستان مذاهب|فردونجی]]'']]
 
بین سالهای ۱۸۱۴ و ۱۸۲۲ چندین اثر به چاپ رساند.. در سال ۱۸۱۵ ترجمه فارسی گجراتی از کتاب فارسی ''[[دبستان مذاهب|Dabistān-i ]]'' را چاپ کرد،<ref name="Buckland_278">CE Buckland, ''Dictionary of Indian Biography'', (New Delhi: Cosmo Publications, 1999), p. 278</ref> که خود او نیز تهیه کرده بود. قیمت هر نسخه از این اثر ۱۵ روپیه بود.<ref name="Priolkar_78">AK Priolkar, ''The Printing Press in India: Its Beginnings and Early Development'', (Mumbai: Marathi Samsodhana Mandala, 1958), p. 78</ref> در سال ۱۸۱۷ او ترجمه گجراتی از خرده اوستا را منتشر کرد.
 
فردونجی بعدها ترجمه‌های ''[[شاهنامه]]'' در سال ۱۸۳۳، ''[[گلستان سعدی|گلستان]]'' در ۱۸۳۸ و ''[[بوستان سعدی|بستان]]'' را به چاپ رساند. او حتی در سال ۱۸۳۳ یک فرهنگ لغت فارسی نیز منتشر کرد.<ref name="Buckland_278">CE Buckland, ''Dictionary of Indian Biography'', (New Delhi: Cosmo Publications, 1999), p. 278</ref> فردونجی در ۲۳ مارس ۱۸۴۷ درگذشت.