تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاعران فارسی‌زبان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[عماد فقیه کرمانی]]
* [[نظام‌الدین محمود قاری]]
* [[سید رضا کیا]]
* [[حیدر شیرازی]]
* [[رکن صاین]] (ف ۷۶۴ ق)
* [[جلال عضد شیرازی]]
* [[ناصر بخاری]]
* ملا محمد شیرین [[مغربی تبریزی]]
* [[افضل‌الدین کاشانی]]
* [[سیّد ذوالفقار]]
* [[حسن کاشی]]
 
* [[جلال عتیقی]]
{{Div col end}}