تفاوت میان نسخه‌های «فریدونجی مرزبان»

جز
جز (اصلاح فاصلهٔ مجازی)
فریدونجی مرزبان در سال ۱۷۸۷ در یک خانواده از مغان [[پارسیان هند|پارسی]] - [[مزدیسنا|زرتشتی]] در [[گجرات]] در [[سورات]] به دنیا آمد. پدر و پدربزرگ او دانشمند ادبیات دینی زرتشت بودند (یعنی متون فارسی میانه و اوستایی) و مرزبان از آنان سرمشق گرفت.
 
در سال ۱۸۰۵، فردونجیفریدونجی به بمبئی رفت و زبان‌های فارسی و عربی را تحت آموزش ملا فیروز فرا گرفت. در سال ۱۸۰۸، فردونجیفریدونجی یک صحاف‌خانه گشود.<ref name="Priolkar_78">AK Priolkar, ''The Printing Press in India: Its Beginnings and Early Development'', (Mumbai: Marathi Samsodhana Mandala, 1958), p. 78</ref>
 
در حالی که به عنوان یک صحاف کتاب مشغول به کار بود، با «جی جی بهای چاپگر» ملاقات کرد. شاید این تعامل او با جی جی بهای الهامگر او در گشودن چاپخانه ای هندی شد.<ref>paraphrase of a quotation in Priolkar, ''The Printing Press in India'', p. 73</ref>