ناحیه درواز: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏پیشینه: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد
(←‏ناحیه درواز: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
(←‏پیشینه: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
 
==پیشینه==
منابع فارسی و عربی سده‌های میانه نام درواز را «کَران» آورده‌اند و مرکز آن را دهدِه کنونی کـِورانکِوران یاد کرده‌اند. به گفتهگفتۀ مردم درواز، نام باستانی این سرزمین مهستان بوده‌است.
 
درواز از زمان سامانیان تا سال ۱۸۷۷ حکومتی مستقل داشته و فرمانروایان آن را «شاه» می‌خوانده‌اند. قلمرو پادشاهی درواز سرزمین امروزهامروزی ناحیه‌های [[ناحیه طویل‌دره|طویلدذهطویل‌دره]]، درواز و [[ناحیه ونج|ونج]] طرف {{پرچم|تاجیکستان}}, ، و طرف {{پرچم|افغانستان}},، ناحیه‌های [[ولسوالی خواهان|خواهان]], [[ولسوالی کوف آب|کوف آبکوف‌آب]], [[ولسوالی شکی|شکی]], و [[ولسوالی نسی|نسینُسی]],، [[ولسوالی مایمی|مایمی]],، در دو کنارهکنارۀ [[رود پنج]] را در بر می‌گرفته‌است.
 
سال ۱۸۷۸ امیر بخارا به درواز لشکر کشید. پس از نبردهای خونین لشکر شاهپادشاه درواز از قلعۀ خمب به روستای کِوران عقب نشست. جنگ سرنوشت‌ساز برای پادشاهی درواز در روستای کوران صورت گرفت که با شکست لشکر درواز انجام پذیرفت. شاه و شاهزادگان درواز که در میان آن‌ها ابوالفیض‌خان و پسر خردسالش محمدولی‌خان نیز بودند به فرغانه هجرت کردند. محمدولی‌خان بعدها یکی از دیپلمات‌های برجسته افغانستان شد. امارت بخارا درواز را تبدیل به بیک‌نشین کرد و ادارۀ امور آن را به [[بیک]] سپرد.
 
در سال ۱۸۹۵ بیک‌نشین درواز که در هر دو کنارۀ [[رود پنج]] قرار داشت، در پی جهانگیری‌های روسیه و بریتانیا دوپاره گردید و کنارهکنارۀ راست به [[امارت بخارا]] و کنارۀ چپ به افغانستان داده شد.
 
درواز در سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۹۲۰ یکی از بیکی‌گری‌های بخارا بود و بیک در قلعۀ خومبخمب می‌نشست و میر خوانده می‌شد.
 
پس از انقلاب بخارا در سال ۱۹۲۰ و تأسیس جمهوری مختار شوروی تاجیکستان درواز بخشی از ولایت [[غرم]] گردید که تا سال ۱۹۲۹ وجود داشت. ولایت غرم در آن سال به شهرستان (اُکروگ) تبدیل شد. سال ۱۹۳۱ شهرستان غرم منحل شده و سرزمین آن تابع جمهوری شد. طی سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۳۶ سرزمین غرم را به ناحیه‌هایی بخش کردند و درواز یکی از نواحی غرم شد. سال ۱۹۳۸ شهرستان گرم دوباره بنیاد شد و در سال ۱۹۳۹ تبدیل به ولایت غرم گشت که تا سال ۱۹۵۵ برجای بود. در آن سال بخش غرمی ولایت دوباره زیر فرمان جمهوری و بخش دروازی آن با نام «ناحیهناحیۀ قلعۀ خمب» به ولایت خودمختار کوهستان بدخشان داده شدند. ناحیهناحیۀ قلعهقلعۀ خمب در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۱ از سوی شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان ناحیه«ناحیۀ درواز» نامیده شد.
 
==تقسیمات==