آنتیوخوس چهارم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بصورت⟸به‌صورت، رافتح⟸را فتح، همعصران⟸هم عصران
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بصورت⟸به‌صورت، رافتح⟸را فتح، همعصران⟸هم عصران)
==نام==
 
آنتیوخوس اولین پادشاه سلوکی بود که با القاب الهی (اپیفانس) به نام خود سکه ضرب کرده این کار او به احتمال تقلیدی از [[دولت یونانی بلخ|پادشاهان یونانی باکتریا]]<nowiki/>بوده . همعصرانهم عصران او او را به کنایه اپیمان مینامیدند(به معنای یک دیوانه)به خاطر رفتار عجیب و غریبی که داشته و اینکه خود را یک خدا میپنداشته.
 
==جنگ علیه مصر==
 
حامیان پادشاه [[بطلمیوس ششم]] خواستار این بودند که برای بازپس گیری منطقه ای در سوریه به نام سیول سوریه به آنجا لشکر کشی کنند آنتیوخوس در یک حمله پیشدستانه به [[اسکندریه]] حمله کرده و آنجا رافتحرا فتح میکند و در نهایت برای اینکه روم معترض نشود بطلمیوس بصورتبه‌صورت حاکم دست نشانده در آنجا حاکم میکند.
 
در سال 168 B. Cبار دیگر به مصر حمله کرده و قبرس را تصرف میکند اینبار رومی ها دخالت کرده و راه برگشت آنتیوخوس را سد میکنند سفیر رومی ها آنتیوخوس را در نهایت مجبور به صلح و بازپس دهی سرزمین ها میکند.