آنتیوخوس چهارم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بصورت⟸به‌صورت، رافتح⟸را فتح، همعصران⟸هم عصران)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
حامیان پادشاه [[بطلمیوس ششم]] خواستار این بودند که برای بازپس گیری منطقه ای در سوریه به نام سیول سوریه به آنجا لشکر کشی کنند آنتیوخوس در یک حمله پیشدستانه به [[اسکندریه]] حمله کرده و آنجا را فتح میکند و در نهایت برای اینکه روم معترض نشود بطلمیوس به‌صورت حاکم دست نشانده در آنجا حاکم میکند.
 
در سال 168۱۶۸ B.پیش Cبارازمیلاد بار دیگر به مصر حمله کرده و قبرس را تصرف میکندمی‌کند اینباراین‌بار رومی ها دخالت کرده و راه برگشت آنتیوخوس را سد میکنندمی‌کنند سفیر رومی ها آنتیوخوس را در نهایت مجبور به صلح و بازپس دهی سرزمین ها میکندمی‌کند.
 
==جنگ با یهودیان==