تفاوت میان نسخه‌های «اندلس (اسلامی)»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{ادبیات عربی}}+تمیز+)
{{تاریخ پرتغال}}
{{تاریخ اسپانیا}}
'''اندلس''' (عربی: الأندلس) نامی عربی است که به بخشهاییبخش‌هایی از [[شبه جزیره ایبری]] و [[سپتیمانیا]] که توسط [[مسلمانان]] [[عرب]] و اهل شمال آفریقا در زمان‌های متعددی در دورهدورهٔ زمانی بین ۷۱۱و۷۱۱ و ۱۴۹۲ میلادی داده شده‌است.<ref>Para los autores árabes medievales, el término al-Andalus designa la totalidad de las zonas conquistadas — siquiera temporalmente — por tropas arabo-musulmanas en territorios actualmente pertenecientes a Portugal, Espana y Francia" ("For the medieval Arab authors, al-Andalus designates all the conquered areas — even temporarily — by Arab-Muslim troops in territories now belonging to Portugal, Spain and France"), José Ángel García de Cortázar, V Semana de Estudios Medievales: Nájera, 1 al 5 de agosto de 1994, Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 1995, p.52.</ref><ref>Los arabes y musulmanes de la Edad Media aplicaron el nombre de al-andalus a todas aquellas tierras que habian formado parte del reino visigodo: la Peninsula Ibérica y la Septimania ultrapirenaica." ("The Arabs and Muslims from the Middle Ages used the name of al-Andalus to all those lands that were formerly part of the Visigothic kingdom: the Iberian Peninsula and Septimania"), Eloy Benito Ruano, Tópicos y realidades de la Edad Media, Real Academia de la Historia, 2000, p.79.</ref>
 
اندلس پس از فتح شدن، به پنج ناحیه حکومتی متناظر با [[اندلوسیا]]، [[گالیسیا]] و [[پرتغال]]، [[پادشاهی کاستیل|کاستیل]] و [[پادشاهی لئون|لئون]]، [[آراگون]] و [[کاتالونیا]] و سپتیمانیا تقسیم شده‌بودشده بود. اندلس به عنوان یک حوزه یا حوزه‌های حکومتی، با موفقیت استانی از خلافت [[امویان|اموی]] را که توسط خلیفه ولید یکم آغاز شده‌بود،شده بود، تشکیل داد.<ref>Joseph F. O'Callaghan, A History of Medieval Spain , Cornell University Press, 1983, p.142</ref> پایان حکومت مسلمانان بر اندلس همراه با تشکیل دادگاه‌های [[تفتیش عقاید]] به منظور مسیحی کردن مسلمانان و اخراج مسلمانان اندلس به [[شمال آفریقا]] بود که با مقاومت ناکام مسلمانان همراه بود. <ref>[https://ia601505.us.archive.org/25/items/AndalusiaHistory.../AndalusiaHistoryCultureAndTheIslamicResistance.pdf صفحه 119 - 171 فصل جنبش مقاومت عربی اسلامی در اندلس پس از سقوط شهر غرناطه از کتاب اندلس تاریخ، فرهنگ و مقاومت اسلامی تألیف و ترجمه کامیار صداقت ثمرحسینی]</ref>
 
== منابع ==