تفاوت میان نسخه‌های «لودویگ فاددیف»

جز
 
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:لودویگ،}}
 
[[رده:اعضای تمام‌وقت آکادمی علوم اتحاد شوروی]]
[[رده:اعضای تمام‌وقت فرهنگستان علوم روسیه]]
[[رده:دریافت‌کنندگان جایزه دولتی اتحاد شوروی]]
[[رده:دریافت‌کنندگان جایزه دولتی فدراسیون روسیه]]
[[رده:دریافت‌کنندگان نشان درجه سوم نشان۳ لیاقت میهن‌پرستی]]
[[رده:دریافت‌کنندگان نشان پرچم سرخ کار]]
[[رده:دریافت‌کنندگان نشان دوستی]]