تفاوت میان نسخه‌های «ادبیات سومری»

*** ''[[انمرکار و فرمانروای ارته|انمرکار و ارباب اراتا]]'' ( [http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.2.3# ترجمه] )
*** ''انمرکار و انشوگیرآنا'' ( [http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.2.4# ترجمه] )
** دو داستان از [[لوگالاندا]] در جریان مبارزات انتخاباتیلشگرکشی انمرکار علیه [[آراتا]] :
*** ''لوگالاندا در غار کوه'' ( [http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.2.1# ترجمه] )
*** ''لوگالاندا و پرنده آنزود'' ( [http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.2.2# ترجمه] )