تفاوت میان نسخه‌های «میرنجات اصفهانی»

بدون خلاصه ویرایش
}}
میرزا عبدالعادل اصفهانی (؟ - 1122) متخلص به نجات شاعر پارسی گوی سبک هندی می باشد. او فرزند سید محمدمومن مستوفی و از سادات کهگلویۀ فارس می باشد اما به سبب سکونت در اصفهان ، او را اصفهانی گفته اند.<ref> تذکره نصرآبادی - میرزا محمدطاهر نصرآبادی</ref>
در زمان شاه سلیمان صفوی ، از منشیان دربار بوده و در مدح شاه شعر نیز سروده است. میر نجات در سال 1122 در اصفهان درگذشته است.<ref> لطایف الخیال - محمد بن حمدمحمد دارابی </ref>
 
== آثار ==
۳۲۳

ویرایش