تفاوت میان نسخه‌های «میرنجات اصفهانی»

اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام)
|محل تولد =
|والدین = میرزا محمد مومن حسینی مستوفی
|تاریخ مرگ = 1122۱۱۲۲ هجری قمری
|محل مرگ = اصفهان
|محل زندگی =
|امضا =
}}
میرزا عبدالعادل اصفهانی (؟ - 1122۱۱۲۲) متخلص به نجات شاعر پارسی گوی سبک هندی می باشد. او فرزند سید محمدمومن مستوفی و از سادات کهگلویۀ فارس می باشد اما به سبب سکونت در اصفهان ، او را اصفهانی گفته اند.<ref> تذکره نصرآبادی - میرزا محمدطاهر نصرآبادی</ref>
در زمان شاه سلیمان صفوی ، از منشیان دربار بوده و در مدح شاه شعر نیز سروده است. میر نجات در سال 1122۱۱۲۲ در اصفهان درگذشته است.<ref> لطایف الخیال - محمد بن محمد دارابی </ref>
 
== آثار ==
۳۲۳

ویرایش