باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: ویرایش جزئی
----
== رویدادها ==
* در پایان سده؛[[ماد|مادها]] از باختر [[ایران]] و [[سکا|سکاها]] از [[روسیه]] و [[اوکراین]] کنونی به بخش‌های شمالی و خاوری [[آشور]] تاختند.
* [[۶۹۹ (پیش از میلاد)]]؛[[خالوشو]] جانشین [[شوتیرناخونته]] پادشاه [[عیلام]] شد.
* [[۶۹۷ (پیش از میلاد)]]؛[[هوآن]] پادشاه چین از دودمان ژو مرد.
* [[۶۹۶ (پیش از میلاد)]]؛[[کیمری‌ها]] [[فریجیه]] را تاراج کردند.
* ۶۹۶؛پادشاهی [[شوآنگ]] بر [[چین]].
* [[۶۹۱ (پیش از میلاد)]]؛[[سنخریب]] [[آشور|آشوری]] [[هومبان-نیمه‌نا]] پادشاه [[عیلام]] را در [[جنگ هالوله]] شکست‌داد.
* [[۶۹۰ (پیش از میلاد)]]؛[[تاهارقا]] به فرمانروایی [[مصر باستان]] رسید.
* [[۶۸۹ (پیش از میلاد)]]؛سنخریب[[بابل]] را تاراج‌کرد.
* [[۶۸۷ (پیش از میلاد)]]؛[[گوگو]] پادشاه [[لودیه]] شد.
* ۶۸۷؛[[حزقیا]] پادشاه [[یهودا]] شد.
* [[۶۸۲ (پیش از میلاد)]]؛مرگ [[شوآنگ]] پادشاه [[چین]].
* [[۶۸۱ (پیش از میلاد)]]؛[[لی (پادشاه چین)|لی]] پادشاه چین شد.
* ۶۸۱؛[[اسرحدون]] پادشاه [[آشور]] شد.
* [[۶۷۷ (پیش از میلاد)]]؛لی پادشاه چین مرد.
* ۶۷۷؛[[اسرحدون]] در پی گوشمالی [[عرب|قبیله‌های عرب]] سرکش به مرزهای [[مصر باستان]] رسید.
* [[۶۷۶ (پیش از میلاد)]]؛آغاز پادشاهی [[هوئی]] بر [[چین]].
* [[۶۷۵ (پیش از میلاد)]]؛بازسازی [[بابل]] به دست [[اسرحدون]].
* [[۶۷۴ (پیش از میلاد)]]؛اسرحدون شورشی را که در [[عسقلان]] از سوی مصر سامان داده‌شده‌بود فرونشاند. آشور به مصر تاخت و مصریان آنان را پس‌زدند.
* [[۶۷۳ (پیش از میلاد)]]؛[[تولوس هوستیلیوس]] پادشاه [[روم]] گشت.
* [[۶۷۱ (پیش از میلاد)]]؛[[اسرحدون]] دوباره به مصر تاخت و اینبار [[ممفیس]] و همچنین شماری از هموندان خانواده پادشاهی را به دست‌اورد.
* [[۶۶۹ (پیش از میلاد)]]؛[[آشوربانیپال]] جانشین پدرش [[اسرحدون]] شد.
* [[۶۶۸ (پیش از میلاد)]]؛[[شاماش‌شوم‌اوکین]] پسر [[اسرحدون]] پادشاه [[بابل]] شد.
* ۶۶۸؛[[مصر باستان]] بر [[آشور]] شورید.
* ۶۶۸؛[[نینوا]] پایتخت آشور بزرگ‌ترین شهر جهان آن زمان شد.
* [[۶۶۷ (پیش از میلاد)]]؛پیدایش [[بیزانس]].
* [[۶۶۴ (پیش از میلاد)]]؛نخستین جنگ دریایی ثبت‌شده در [[یونان]] میان [[کورنیت]] و [[کورکورا]].
* ۶۶۴؛[[آشوربانیبال]] [[شهر تب]] را به چنگ آورد و تاراج‌نمود.
* ۶۶۴؛[[پسام‌مه‌تیخوس یکم]] پادشاه مصر پایین‌شد.
* ۶۶۴؛[[تاهارقا]] برادرزاده‌اش [[تانتامانی]] را جانشین خود نمود.
* [[۱۱ فوریه]][[۶۶۰ (پیش از میلاد)]]؛روزسنتی پیدایش [[ژاپن]] به دست [[امپراتور کیا]].
* [[۶۶۰ (پیش از میلاد)]]؛شناخت [[الفبای دموتیک]].
* ۶۶۰؛[[پسام‌مه‌تیخوس یکم]] آشوریان را از مصر بیرون راند.
* [[دهه ۶۵۰ (پیش از میلاد)]]؛آغاز کار در [[پیدراس نگراس،گواتمالا]]
* [[۶۵۷ (پیش از میلاد)]]؛[[کوپسه‌لوس]] نخستین ستمگر [[کورینت]] شد.
* [[۶۵۶ (پیش از میلاد)]]؛[[پسام‌مه‌تیخوس یکم]] بر همه [[مصر باستان]] چیره‌گشت.
* [[۶۵۳ (پیش از میلاد)]]؛[[آتتاخوممااین‌شوشیناک]] و [[خومبانیگاش]] پادشاهان [[عیلام]] شدند.
* [[۶۵۲ (پیش از میلاد)]]؛شورش [[بابل]] بر [[آشور]] به رهبری [[شاماش‌شوم‌اوکین]].
* [[۶۵۱ (پیش از میلاد)]]؛[[شیانگ]] پادشاه [[چین]] گشت.
* [[۶۵۰ (پیش از میلاد)]]؛پیدایش شهر [[آبدرا]] در [[تراکیه]].
* ۶۵۰؛دگرش‌های آب و هوایی با سرد و نمور شدن آب و هوا برهمه فرهنگ‌های [[عصر برنز]] [[اروپا]] اثرگذارد. قبیله‌های باشنده [[اسکاندیناوی]] براثر این دگرش‌ها به سوی بخش قاره‌ای اروپا کوچ را آغاز کردند.
* [[دهه ۶۴۰ (پیش از میلاد)]]؛بنیاد‌نهادن کتابخانه از سوی [[آشوربانیپال]] پادشاه [[آشور]].
* [[۶۴۹ (پیش از میلاد)]]؛[[ایندابیگاش]] پادشاه [[عیلام]] شد.
* ۶۴۹؛سرکبوی شورش [[بابل]] به دست [[آشور]]
* [[۶۴۸ (پیش از میلاد)]]؛رویداد [[پانتراکسیون]] در [[بازی‌های المپیک باستان]].
* [[۶ آوریل]]۶۴۸ (پیش از میلاد)؛کهنترین [[خورشیدگرفتگی]] ثبت‌شده در تاریخ [[یونان]].
* [[۶۴۷ (پیش از میلاد)]]؛[[آشوربانیپال]] [[شوش]] را تاراج‌کرد.
* [[۶۴۲ (پیش از میلاد)]]؛[[آنکوس مارسیوس]] پادشاه [[رم]] شد.
* [[۶۴۰ (پیش از میلاد)]]؛پیروزی بزرگ [[آشور]] بر [[عیلام]].
* [[۶۳۲ (پیش از میلاد]]؛[[کولن]] از بزرگان [[آتن]] به خواست پادشاهی [[آکروپولیس]] را گرفت.
* ۶۳۲؛[[جنگ شنگپو]] در [[چین]].
* [[۶۳۱ (پیش از میلاد)]]؛برپایی [[کورن]] از سوی کوچندگان [[یونان|یونانی]] در [[لیبی]] کنونی.
* ۶۳۱؛[[سادیاتس]] پادشاه [[لودیه]] شد.
* [[۶۲۷ (پیش از میلاد)]]؛مرگ [[آشوربانیپال]].
* [[۶۲۶ (پیش از میلاد)]]؛شورش [[نبوپلصر]] در [[بابل]] بر [[آشور|آشوریان]].
* [[۶۲۶ (پیش از میلاد)]]؛[[ماد]] و [[بابل]] پس از استقلال از [[آشور]] به [[نینوا]] پایتخت آن کشور تاختند.
* [[۶۲۳ (پیش از میلاد)]]؛[[سین‌شارایشکون]] پادشاه [[آشور]] شد.
* [[۶۲۲ (پیش از میلاد)|۶۲۲]]/[[۶۲۱ (پیش از میلاد)]]؛[[سفر تثنیه]] در [[اورشلیم]] پدید آمد.
* [[۶۱۹ (پیش از میلاد)]]؛[[آلیاتس]] پادشاه [[لودیه]] شد.
* ۶۱۹؛مرگ [[ژیانگ]] پادشاه [[چین]].
* [[۶۱۸ (پیش از میلاد)]]؛[[چینگ]] پادشاه چین شد.
* [[۶۱۶ (پیش از میلاد)]]؛[[لوسیوس تارکینیوس پریسکوس]] پادشاه [[روم]] شد.
* [[۶۱۴ (پیش از میلاد)]]؛تاراج [[آشور]] به دست [[ماد|مادها]] و [[بابل|بابلیان]].
* [[۶۱۳ (پیش از میلاد)]]؛مرگ [[چینگ]] پادشاه چین.
* [[۶۱۲ (پیش از میلاد)]]؛[[کوآنگ]] پادشاه چین شد.
* ۶۱۲؛اتحاد میان ماد و بابل و [[شوش]] به محاصره و گشایش [[نینوا]] پایتخت این کشور انجامید. [[سین‌شارایشکون]] پادشاه آشور هم کشته شد.
* ۶۱۲؛[[آشوراوبالیت دوم]] خود را پادشاه [[حران]] خواند تا بلکه پادشاهی آشور را زنده‌نگاه‌دارد.
* ۶۱۲؛[[بابل]] پایتخت بابلیان بزرگ‌ترین شهر جهان زمان خود شد.
* [[۶۱۰ (پیش از میلاد)]]؛[[نخوی دوم]] به فرمانروایی [[مصر باستان]] رسید.
* [[۶۰۹ (پیش از میلاد)]]؛[[یوسیا]] پادشاه [[یهودا]] در جنگ با [[مصر باستان]] کشته‌شد.
* ۶۰۹؛[[بابل]] با چیرگی بر [[حران]] به پادشاهی [[آشور|آشوریان]] در تاریخ پایان داد.
* ۶۰۹؛[[یهوآهاز]] پادشاه یهودا شد.
* [[۶۰۷ (پیش از میلاد)]]؛مرگ [[کوآن]] پادشاه چین.
* [[۶۰۶ (پیش از میلاد)]]؛[[دینگ]] شاه چین شد.
* [[۶۰۵ (پیش از میلاد)]]؛پیروزی [[بابل]] بر [[مصر باستان]] در [[جنگ کرکمیش]].
* ۶۰۵؛[[نبوکدنصر دوم]] پادشاه بابل شد.
* [[۶۰۰ (پیش از میلاد)]]؛پیدایش [[کاپوآ]]
* ۶۰۰؛دوره [[مهاجاناپاداس]] در [[هندوستان]].
* ۶۰۰؛برپایی [[میلان]] به دست [[سلت‌ها]].
* ۶۰۰؛برپایی [[مارسی]] به دست [[فوکیس|فوکیس‌ها]].
* ۶۰۰؛[[اسمیرنا]] تاراج و ویران‌شد.
* ۶۰۰؛[[نبوکدنصر دوم]] [[باغ‌های معلق بابل]] را ساخت.
* درونشد [[سکا|سکاها]] به [[آسیا]].
 
== چهره‌های برجسته ==
* [[حزقیا]] پادشاه [[یهودا]].
* [[سنخریب]] پادشاه [[آشور]].
* [[گوگو]] پادشاه [[لودیه]].
* [[مناشه]] پادشاه [[یهودا]].
* [[اسرحدون]] پادشاه [[آشور]].
* [[آرخیلوخوس]] شاعر [[تاسوس|تاسوسی]].
* [[نوما پومپیلیوس]] دومین پادشاه [[روم]].
* [[متیوس فوفتیوس]] پادشاه [[لاتین‌ها|لاتینی]] [[آلبالونگا]].
* [[نخوی دوم]] فرمانروای [[مصر باستان]].
* [[تاهارقا]] فرمانروای مصر باستان.
* [[تانتامی]] فرمانروای مصر.
* [[هوئی]] پادشاه [[چین]].
* [[کورش یکم]] پادشاه [[انشان]] و بزرگ دودمان [[هخامنشیان|هخامنشی]] . (نخستین یادکرد در [[۶۵۲ (پیش از میلاد)]])
* [[گوان شونگ]] [[نخست‌وزیر]] چینی.
* [[یوشیا]] پادشاه [[یهودا]].
* [[استسیخوروس]] [[غزل|غزل‌سرا]] و شاعر [[سیسیل|سیسیلی]].
* [[سولون]] فرزانه [[آتن|آتنی]].
* [[طالس]] ریاضی‌دان [[میلتوس|میلتوسی]] [[یونان]].
* [[پسام‌مه‌تیخوس یکم]] فرمانروای [[مصر باستان]].
* [[آناکسیماندر ملطی]] فیلسوف [[یونان|یونانی]].
* [[سافو|سافوی]] [[لسبوس|لسبوسی]] شاعر [[یونان|یونانی]].
 
== یافته‌ها و نوآوری‌ها ==
* نخستین [[سکه]] فلزی را [[لودیه|لودیه‌ای‌ها]] که در باختر [[آناتولی]] می‌زیستند به کار بردند.
* برپایه ادعای برخی [[آهن]] در [[چین]] یافت‌شد.
== منبع ==
* نویسندگان ویکی‌پدیای انگلیسی،[http://en.wikipedia.org/wiki/7th_century_BC 7th century BC]. {{رچ}}(۷ مه ۲۰۰۷)
 
{{سده‌های میلادی}}
۱۸۶٬۰۵۸

ویرایش