تفاوت میان نسخه‌های «لیگ برتر فوتسال ایران»

بدون خلاصه ویرایش
!style="background:#C0C0C0;"|نایب قهرمانی
!style="background:#CC9966;"|سومی
|-
|style="text-align:right;"| [[باشگاه فوتسال مس سونگون ورزقان|مس سونگون ورزقان]]
| '''۲۳''' (۱۳۹۶، ۱۳۹۷۱۳۹۷، ۱۳۹۸)
| ۱ (۱۳۹۴)
| ۲ (۱۳۹۳، ۱۳۹۵)
|-
|style="text-align:right;"| [[باشگاه فوتسال گیتی‌پسند اصفهان|گیتی‌پسند اصفهان]]
| '''۲''' (۱۳۹۱، ۱۳۹۵)
| ۵۶ (۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۷۱۳۹۷، ۱۳۹۸)
| ۲ (۱۳۹۴، ۱۳۹۶)
|-
| ۳ (۸۳–۱۳۸۲، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸)
| ۱ (۱۳۹۱)
|-
|style="text-align:right;"| [[باشگاه فوتسال مس سونگون ورزقان|مس سونگون ورزقان]]
| '''۲''' (۱۳۹۶، ۱۳۹۷)
| ۱ (۱۳۹۴)
| ۲ (۱۳۹۳، ۱۳۹۵)
|-
|style="text-align:right;"| [[باشگاه فوتسال تام ایران خودرو|تام ایران خودرو تهران]]