تفاوت میان نسخه‌های «جهانبخش پازوکی»

تصحیح نام تنظیم کننده
(تصحیح نام تنظیم کننده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(تصحیح نام تنظیم کننده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|جهانبخش پازوکی
|جهانبخش پازوکی
|محمد اوشال
|جهانبخش پازوکی
|-
|[[گوگوش]]