تفاوت میان نسخه‌های «جهانشاه»

بدون خلاصه ویرایش
(تغییرمسیر به جهانشاه قراقویونلو حذف شد)
برچسب: تغییرمسیر حذف شد
جهانشاه در هنگام فرار توسط اسکندر از یاران اوزن حسن کشته شد سپس به فرمان اوزون حسن سر او را جدا کردند و برای [[ابوسعید گورکان]] فرستاد پسران او محمد میرزا و یوسف میرزا اسیر شدند و بعدا سر محمد میرزا را برای [[محمد دوم]] فرستاد. جسد جهاشناه در مسجد کبود تبریز دفن شد.
== ازدواج ==
جهانشاه در سال ۱۴۲۰ با دختر [[الکسیوس چهارم ترابوزان|الکسیوس چهارم]] فرمانروای [[امپراتوری ترابوزان]] و ملکه [[:en:Theodora Kantakouzene (wife of Alexios IV of Trebizond)|تئودورا کانتاکوزنه]] برای جلب حمایت آن‌ها پیمان زناشویی بست.<ref name=">Minorsky 1954 p. ۲۷۷" 277</ref> او هم‌چنین با خاتون جان بیگم دختر رجب بیگ ازدواج کرد.
 
== منابع ==