تفاوت میان نسخه‌های «ام. نایت شیامالان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|
|-
| ۱۹۹۹
| [[حس ششم (فیلم)|حس ششم]]
|
|
| ۲۰۰۸
| [[اتفاق (فیلم ۲۰۰۸)|اتفاق]]
|
|
|-
| ۲۰۱۰
| [[شیطان (فیلم ۲۰۱۰)|شیطان]]
|
|
|
|-
| ۲۰۱۶
| [[شکافته (فیلم ۲۰۱۶)|شکافته]]
|
|
|-
| ۲۰۱۹
|۲۰۱۸
| [[شیشه (فیلم)|شیشه]]
|
کاربر ناشناس