تفاوت میان نسخه‌های «ام. نایت شیامالان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
! سال
! فیلم
! کارگردان
! نقش
|-
| ۱۹۹۲
| [[دعا کردن با خشم]]
|
|
|-
| ۱۹۹۸
| [[کاملاً هوشیار (فیلم)|کاملاً هوشیار]]
|
|
|-
| ۱۹۹۹
| [[حس ششم (فیلم)|حس ششم]]
|
|
|-
| ۲۰۰۰
| [[آسیب‌ناپذیر (فیلم ۲۰۰۰)|آسیب‌ناپذیر]]
|
|
|-
| ۲۰۰۲
| [[نشانه‌ها (فیلم)|نشانه‌ها]]
|
|
|-
| ۲۰۰۴
| [[روستا (فیلم ۲۰۰۴)|دهکده]]
|
|
|-
| ۲۰۰۶
| [[بانوی در آب]]
|
|
|-
| ۲۰۰۸
| [[اتفاق (فیلم ۲۰۰۸)|اتفاق]]
|
|
|-
| ۲۰۱۰
| [[آخرین هواشکن|واپسین هواشکن]]
|
|
|-
| ۲۰۱۳
| [[پس از زمین]]
|
|
|-
| ۲۰۱۵
| [[ویوارد پاینز]]
|
|
|-
| ۲۰۱۵
| [[ملاقات (فیلم ۲۰۱۵)|ملاقات]]
|
|
|-
| ۲۰۱۶
| [[شکافته (فیلم ۲۰۱۶)|شکافته]]
|
|
|-
| ۲۰۱۹
| [[شیشه (فیلم)|شیشه]]
|
|
|-
|}
کاربر ناشناس