تفاوت میان نسخه‌های «عبدالرحمن بن عوف»

۱ ویرایش 158.58.107.25 (بحث) برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن القاب
(۱ ویرایش 158.58.107.25 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== اسلام آوردن عبدالرحمن ==
او از اولین اسلام آورندگان بود و در [[هجرت به مدینه]] و هجرت به حبشه حضور داشت. او در [[جنگ بدر]] و دیگر جنگها حاضر بود. او فرماندهٔ سپاهی بود که محمد برای مقابله با [[دومه الجندل]] فرستاد و پس از فتح آنجا، دختر شاهزاده را مجبور به ازدواج با خود کرد.عبدالرحمن جزطبق چهاردهروایات نفریاهل بودتسنن، که[[او صحیفهجزو ملعونه]]۱۰ رانفری امضااست وکه قصدمحمد به قتلآنها رسولبهشت الله کردرا وعده داد.<ref>{{پک|Houtsma|۱۹۳۶|ف=ΆBD AL-RAḤMĀN B. ΆWF|ج=first|ص=۵۴|زبان=en}}</ref>
 
== تعیین خلیفه سوم ==