تفاوت میان نسخه‌های «کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه»