طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی: تفاوت میان نسخه‌ها