تفاوت میان نسخه‌های «عبدالله کوثری»

 
=== داوری ===
''کوثری'' در دههٔ ۱۳۷۰<ref>{{پک/بن|۱۳۸۳|ک=کتاب سال با سایر جایزه‌ها فرقی ندارد|ش=۲}}</ref> در سه دوره داور [[کتاب سال ایران]] بوده<ref>{{پک/بن|۱۳۸۶|ک=حذف پرمخاطب‌ترین بخش کتاب سال|ش=۵}}</ref> و جز آن، داور دوره‌های دوم (۱۳۸۱)،<ref>{{پک/بن|۱۳۸۱|ک=برندگان جایزهٔ گلشیری اعلام شدند|ش=۴}}</ref> سوم (۱۳۸۲)،<ref>{{پک/بن|۱۳۸۲|ک=برندگان سومین دورهٔ جایزهٔ گلشیری|ش=۲}}</ref> پنجم (۱۳۸۴)<ref>{{پک/بن|۱۳۸۴|ک=برگزیدگان پنجمین دورهٔ جایزهٔ گلشیری|ش=۱}}</ref> و دهم (۱۳۸۹) [[جایزه هوشنگ گلشیری|جایزهٔ هوشنگ گلشیری]]،<ref>{{پک/بن|۱۳۸۹|ک=برندگان جایزهٔ گلشیری معرفی شدند|ش=۱}}</ref> دوره‌های اول (۱۳۹۵)،<ref>{{پک/بن|۱۳۹۵|ک=گزارش اهدای جایزهٔ ابوالحسن نجفی|ش=۴}}</ref> دوم (۱۳۹۶)،<ref>{{پک|مرتضوی|۱۳۹۶|ک=نجفی قریحهٔ داستان‌نویسی گلشیری را تشخیص داد}}</ref> و سوم (۱۳۹۷)<ref>{{پک|وفایی|۱۳۹۷|ک=معرفی نامزدهای نهایی جایزهٔ ابوالحسن نجفی}}</ref> و چهارم (۱۳۹۹) [[جایزه ابوالحسن نجفی|جایزهٔ ابوالحسن نجفی]]،<ref>{{پک|وفاییولی‌پور|۱۳۹۷۱۳۹۹|ک=معرفیانتشار نامزدهای نهاییفراخوان جایزهٔ «ابوالحسن نجفی»}}</ref> دورهٔ چهارم (۱۳۹۷) [[جایزه شعر احمد شاملو|جایزهٔ شعر احمد شاملو]]،<ref>{{پک/بن|۱۳۹۷|ک=برگزیدهٔ جایزهٔ شعر «شاملو» معرفی شد|ش=۴}}</ref> دورهٔ اول (۱۳۸۳) [[جایزه جهانی هنر و نیایش|جایزهٔ جهانی هنر و نیایش]]<ref>{{پک|دیده‌ور|۱۳۸۳|ک=در وادی ادبیات داستانی|ش=۲}}</ref> و جشنواره‌های ادبی منطقه‌ای دومین دورهٔ [[جایزه ادبی اصفهان|جایزهٔ ادبی اصفهان]] ([[اصفهان]]، ۱۳۸۳)،<ref>{{پک|دیده‌ور|۱۳۸۳|ک=در وادی ادبیات|ش=۱}}</ref> جایزهٔ سمر ویژهٔ [[داستان کوتاه]] ([[مشهد]]، ۱۳۸۳)<ref>{{پک/بن|۱۳۸۳|ک=برگزیدگان جشنوارهٔ ادبی جایزهٔ سمر|ش=۴}}</ref> و دومین جشنوارهٔ ملی داستان‌های ایرانی (مشهد، ۱۳۸۷).<ref>{{پک/بن|۱۳۸۷|ک=پایان دومین جشنوارهٔ داستان‌های ایرانی|ش=۲}}</ref> هرچند داوری جایزهٔ ابوالحسن نجفی بی‌حق‌الزحمه و بی‌چشم‌داشت مالی داوران است.<ref>{{پک/بن|۱۳۹۷|ک=در مسائل فرهنگی بودجه کارساز نیست|ش=۳}}</ref>
 
== دیدگاه‌ها ==