تفاوت میان نسخه‌های «حمودیان»

۳۳۰ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
== تأسیس حکومت و خلفای حمودی ==
=== علی بن حمود ===
در اوایل قرن ۵ قمری بود که [[سلیمان بن حکم]] حکومت ولایات [[سبته]] و [[طنجه]] را به فردی به نام [[علی بن حمود]] که نسب وی به [[ادریسیان|ادریسان مغرب]] می‌رسید، واگذار کرد و همچنین قسمت‌های جنوبی اندلس، [[جزیره خضرا]]، را نیز به بردار علی یعنی [[قاسم بن حمود]] اعطا کرد.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۲۴۶۲}}</ref>
در این زمان که دستگاه خلافت از آشفتگی فراوانی رنج می‌برد، علی با به تحریک فردی به نام [[خیران]] که از سرداران بربر بود علیه سلیمان شورید<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۳۴۶۳}}</ref>
و توانست وی را شکست و [[قرطبه]] را فتح کند. پس از تصرف قرطبه سلیمان و پدرش جکم به دستور علی به قتل رسیدند و خود علی نیز با لقت متوکل علی‌الله به مسند خلافت رسید.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۴۴۶۴}}</ref> وی پس از چندی حکومت شرایط سختی را برای مردم قرطبه به وجود آورد که سبب شورش علیه وی شد که وی به خشونت همگی را سرکوب کرد و همچنین رفتار بد وی موجب رنجش بربرها علی‌الخصوص خیران شد.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۵۴۶۵}}</ref> در همین حال فردی به نام عبدالرحمن توانست به کمک خیران و امیران [[سرقسطه]]، [[شاطبه]] و [[والنسیا]] شورش بزرگی را علیه علی بن حمود به راه بیندازد و علی نیز دست به اقدام متقابل زد و آماده نبرد شد اما توانست ۳ تا از غلامان خود کشته شد.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۶۴۶۶}}</ref>
 
=== قاسم بن حمود ===
پس از علی، برادرش قاسم با لقب مأمون<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۶۴۶۶}}</ref> به جای بردار نشست و تا سال ۴۱۳ حکومت قرطبه را برعهده داشت. در همین سال بود که بردار زاده‌اش، [[یحیی بن علی]] علیه وی شورید و مدعی خلافت شد<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۷۴۶۷}}</ref> و به قرطبه حمله برد و چون قاسم تاب مقاومت نداشت از مقابله با وی گریخت و به [[اشبیلیه]] رفت اما بار دیگر توانست با جمع‌آوری نیرو به پایتخت آمده و حکومت بازپس بگیرد. اما یحیی آرام ننشست و بار دیگر قرطبه را متصرف شد و اینبار قاسم را به زندان افکند. قاسم تا عهد [[ادریس بن علی]] در زندان بود و سرانجام به دستور وی به قتل رسید.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۸۴۶۸}}</ref><ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۶۱۶۶۱}}</ref>
 
=== یحیی بن علی ===
یحیی پس از به دست گرفتن قدرت با لقب معتلی به تخت خلافت رسید. در عهد وی، قرطبه به شخصی به نام [[عبدالرحمن بن عطلف یفرنی]] واگذار شد و خود مقر حکومت را به [[مالقه]] منتقل کرد. اما در غیبت وی اهالی قرطبه درصدد شورش برآمدند و با عبدالرحمن ناصر با لقب معتمد بیعت کردند<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۴۶۹۴۶۹}}</ref> اما اقدامات آنها محقق نشد تا اینکه توسط یحیی سرکوب شدند.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۶۷۶۶۷}}</ref>
 
=== جانشینان یحیی ===
پس از یحیی، بردارش [[ادریس بن علی]] که ولایت طنجه و سبته را برعهده داشت با لقب متاید الله به مسند خلافت اندلس رسید.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۶۸۶۶۸}}</ref> ادریس پایتخت را مالقه انتخاب کرد که محل و مقر اصلی طایفه حمودی بود. دوران حکومت ادریس نسبتاً طولانی بودو تا سال ۴۳۱ پایدار ماند.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۶۹۶۶۹}}</ref>
 
پس از وی، پسرش [[محمد بن ادریس]] به حکومت رسید که حکومت وی نیز دوامی نداشت هم چنان‌که در دوران [[حسن بن یحیی حمودی]]، جانشین محمد، چندان نپایید و در سال ۴۳۴ درگذشت.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۶۹–۶۷۰۶۶۹-۶۷۰}}</ref>
 
== زوال حمودیان ==
پس از آن بربرها با [[ادریس دوم]] با لقب عالی بیعت کردند و او را به مسند رساندند. با توجه به شخصیت هنری و ادبی وی، مملکت از امور سیاسی عقب ماند و در نتیجه باعث بروز تمرد یاغیان و جسورتر شدن آنها شد که توانستند در سال ۴۳۸ وی از حکومت برکنار<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۷۰–۶۷۱۶۷۰-۶۷۱}}</ref> و با [[محمد بن قاسم]] با لقب مهدی بیعت کنند.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۷۱۶۷۱}}</ref> وی برعکس ادریس دوم، شخصی جسور و قدرتمند بود که باعث نگرانی گروه‌ها به خصوص بربرها شود. پس وی از سلطنت خلع و [[محمد بن ادریس دوم]] با لقب مستعلی به حکومت رساندند.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۷۱۶۷۱}}</ref> در دوران وی نیز به مانند اسلافش، هرج و مرج و شورش در سراسر حکومت بیداد می‌کرد و موجب رنجش بیش از پیش اهالی اندلس شده بود تا اینکه در سال ۴۴۶ شخصی به نام [[بادیس بن حبوس]] بر مالقه دست یافت و محمد را دستگیر و به [[افریقیه]] فرستاد. بدین ترتیب حکومت حمودیان پس از ۴۰ سال برافتاد و باردیگر خاندان اموی توانستند قدرت را به دست بگیرند.<ref>{{پک|محمد عبدالله عنان|۱۳۶۶|ک=تاریخ دولت اسلامی در اندلس|ص= ص۶۷۲–۶۷۳۶۷۲-۶۷۳}}</ref>
 
== تشیع در دوره حمودی ==