تفاوت میان نسخه‌های «تندا»

۱۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
گسترش+پیوند
(گسترش+پیوند)
آهسته:
* ''Larghissimo'' – خیلی‌خیلی آرام (۱۹ ضرب بر دقیقه و کمتر)
* ''GraveGrave، [[گراوه]]'' – آرام و رسمی (۲۰–۴۰ ضرب بر دقیقه)
* ''Lento'' – آرام (۴۰–۴۵ ضرب بر دقیقه)
* ''Largo'' – در حال تسریع (۴۵–۵۰ ضرب بر دقیقه)
* ''Marcia moderato'' – معتدل و میانه، در حالت مارش (۸۳–۸۵ ضرب بر دقیقه)
* ''Moderato'' – میانه و معتدل (۸۶–۹۷ ضرب بر دقیقه)
* ''Ritardando، [[ریتارداندو]] – به تدریج کُند شدن''
 
سریع:
* ''AccelerandoAccelerando، [[اچلراندو]]'' -– به تدریج تُند شدن، سرعت فزایندهٔ تدریجی
* ''Allegretto'' – به‌طور معتدل سریع (۹۸–۱۰۹ ضرب بر دقیقه)
* ''Allegro'' – سریع، تند و شتابناک (۱۰۹–۱۳۲ ضرب بر دقیقه)